Mikroer (6-7 år)

Om afdelingen

Aldersgruppe: 
6-7 år
Mødedag/tid: 
Hver anden søndag i ulige uger, 1000 -1230
Ledere: 
Benedicte (Dicte) Jensen, 2835 4360

Mikroskovspejdere, 6-7 årige

Er du mellem 6 og 7 år (0. og 1. klasse) er du mikroskovspejder.

Søndag
Hos Skovvejens Blå Spejdere mødes mikroskovspejderne hver søndag i lige uger fra kl. 10.00 -12.30 på Kagerup Spejdercenter.

Vi er altid ude i naturen
Vi er altid ude og bruger naturen sommer, efterår, vinter og forår. Husk, derfor altid at have praktisk tøj på efter vejret.

Mikroskovspejderne arbejder med grundlæggende spejder-færdigheder; f.eks. at kunne bruge en kniv, sove i telt, lave mad over bål, binde knob samt orientere sig i naturen osv. Herudover arbejder vi meget med sociale færdigheder som f.eks. lære børnene at samarbejde, anerkende forskelligheder, styrker og svagheder osv.

Vi vil gerne give alle børn en oplevelse af, at være gode til noget.

Vi arbejder meget med temaer: f.eks. vikingerne og de nordiske lande, årstiderne i skoven osv. – det gælder om at gøre emnerne levende, så mikroskovspejderne føler, de selv er en del af dem.

Vi bruger leg som indlæring og mener, børnene lærer mest og bedst ved at gøre tingene selv.

Patruljer
Mikroskovspejderne løser sjove og spændende opgaver enkeltvis eller i grupper. Vi arbejder i faste patruljer, hvor børnene inddeles i grupper af ca. 6-8 børn, som de er sammen med hver gang.

Overnatningsture
Mikroskovspejderne tager på heldagsture og/eller overnatningsture, primært med én overnatning.

For nogle børn kan det være svært at tage på overnatningstur uden mor eller far. Derfor er forældre velkomne til at deltage på vores ture. Til gengæld forventer vi, at de giver en hånd med til hjælp med madlavning, oprydning, rengøring osv.

Det giver i øvrigt lederne bedre muligheder for at lave endnu bedre og sjovere aktiviteter med børnene.

Afbud til mikroskovspejdermøde
Det kan ske, at man ikke kan komme til mikroskovspejdermødet. I så fald bedes du melde afbud via kalenderen. Dobbeltklik på overskriften, og du får en menu, hvor afbudet kan registeres.

Ved behov for yderligere kontakt kan følgende mailadresse benyttes: mikro [at] blaaspejder [dot] eu